Lie Langtransport AS er et ungt selskap som ble opprettet i 2020. Vi har likevel røtter tilbake til 1968 da Reidar Lie starta med transport av aluminium fra Hydro på Karmøy til Nord-Sverige/Finland. Det har opp gjennom årene variert stort i fra taxi og tippbil til langtransport. Hele tiden med stor stolthet blant hele familien. 50 år senere i 2018, var savnet etter lastebil så stort at Håvard Lie, Reidar’s barnebarn, starta opp Lie Langtransport. Dette var etter inspirasjon etter logoen på bilen Inge Tommy Lie, sønn av Reidar og far til Håvard, kjørte med På 80-tallet.

Idag er firmaet i rask utvikling. Vi ordner vi det meste innen transport i hele Norden! Vi har nettverk i hele landet til å kunne ta på oss de fleste oppdrag. Fraktet mye landbruk- og anleggsutstyr, men også stykkgods og alt mulig annet. Vi har terminal-fasiliteter med hjullaster i Sveio ved vår hovedbase (mellom Haugesund og Stord). Vi har også terminal i Bergen og i Stavanger. Begge med mulighet omlasting og for utendørs og innendørs lagring av gods. Vi har 7 tungbiler og 2 lettbiler i trafikk:

  • Lukka bil og henger
  • Lukke skap-jumbotralle
  • Termosemi
  • Brønntralle m/utrekk
  • Åpne jumbosemier
  • Maskintraller med bredding
  • Ekspress og Følgebiler