Lie Langtransport AS er et ungt selskap som ble opprettet i 2020. Vi har likevel røtter tilbake til 1968 da Reidar Lie starta med transport av aluminium fra Hydro på Karmøy til Nord-Sverige/Finland. Det har opp gjennom årene variert stort i fra taxi og tippbil til langtransport. Hele tiden med stor stolthet blant hele familien. 50 år senere i 2018, var savnet etter lastebil så stort at Håvard Lie, Reidar’s barnebarn, starta opp Lie Langtransport. Dette var etter inspirasjon etter logoen på bilen Inge Tommy Lie, sønn av Reidar og far til Håvard, kjørte med På 80-tallet.

Idag drives firmaet i beste velgående med hovedbase i Valevåg i Sveio kommune. Midt mellom Bergen og Stavanger. På samme plass som Reidar Lie holdt på for 50 år siden. Vi er ikke så store med fokuserer på å gjøre et godt stykke arbeid for kundene, og gleder oss over fornøyde kunder og kjekke kjøreturer! Vi ser ikke på noen transport som umulig, bare en god og kjekk utfordring som gir oss enda bedre erfaringer og opplevelser. Vi fikser både: Bredlast – Tunglast – Langlast – Høylast
Vi har kontaktnettverk i hele Norden for å kunne ordne det meste innen transport. Vi kjører også en del i resten av Europa. Det er hovedsakelig frakt av anleggsutstyr, maskiner, og landbruksmaskiner vi kjører på. Vi kjører også en del innenfor oljeindustrien med utstyr i den forbindelse, og med stykkgods og normale partilaster som både plantejord og trelast og det som måtte forekomme. Vi har også kranbil til de oppdrag der det trengs, og terminal med 8tonns truck og lagerplass i Valevåg for evt omlasting eller lagring.

 • Kranbil m/semitralle
 • Maskintralle m/utrekk
 • Brønntralle m/utrekk
 • Skapbil m/henger
 • Følgebil/Ekspressbil
 • Terminal m/ 8t truck
 • Lukka bil og henger
 • Lukke skap-jumbotralle
 • Termosemi
 • Brønntralle m/utrekk
 • Åpne jumbosemier
 • Maskintraller med bredding
 • Ekspress og Følgebiler