Lie Langtransport AS er et ungt selskap. Vi har likevel røtter tilbake til 1968 da Reidar Lie starta med transport av aluminium fra Hydro på Karmøy til Nord-Sverige/Finland. Det har oppigjennom årene variert stort ifra taxi og tippbil til langtransport. Hele tiden med stor stolthet bland hele familien. 50 år senere i 2018, var savnet etter lastebil så stort at Håvard Lie, Reidar’s barnebarn,starta opp Lie Langtransport. Dette var etter inspirasjon etter logoen på bilen Inge Tommy Lie, sønn av Reidar og far til Håvard, kjørte med På 80-tallet.

Idag ordner vi det meste innen transport i hele Norden! Vi har nettverk i hele landet til å kunne ta på oss de fleste oppdrag. Vi har terminal-fasiliteter med hjullaster i Sveio (mellom Haugesund og Stord) og i Stavanger. Begge med mulighet omlasting og for utendørs og innendørs lagring av gods. Vi har 7 tungbiler og 2 lettbiler i trafikk:

  • 1 lukka bil og henger
  • 1 lukka WF semi
  • 1 Brønnhenger m/utrekk
  • 2 Maskintralle m/utrekk/bredding
  • 2 Åpne jumboer m/utrekk
  • 2 Ekspress og Følgebiler m/henger