Lie Langtransport AS

Vi er små, med et stort mangfold av forskjellige jobber og erfaringsgrunnlag. Vi jobber effektivt som et team, for kontinuerlig forbedring mot effektivt og sikkert dekke akkurat ditt transportbehov. Om det er lite som stort! Fokuset i vår drift er retta mot kvalitet og miljø i utførelsen av arbeid og våre tjenester. Vår kundebehandling og oppfølging skal være det som gjør at du lar oss transportere for deg!

SIKKER – SKÅNSOM – SAMARBEIDSVILLIG